VERSI – Ricordi lontani

di Bagur

Sempri mi torna menti ‘na vaneddra
Ca porta dirittu a la funtaneddra,
locu disiatu di porci e gaddrini,
natri cci ivamu pi parlari di signorini.

Cci ivamu pi fari cantari l’aceddri,
pi vidiri , si nni ddru farsu sonu,
c’era già un mastru bonu
c’hera addivintatu mezzu omu…

Mmezzu a li munzeddra di fumeri
Nni rutuliavamu di tanti maneri
Li usavamu pi lettu, pi matarazzu,
pi natri eranu lu megliu jazzu!

‘Ngruppa a li porci p’assicutari gaddrini,
iucavamu e pistuleri e indiani…
Po’ di cursa ‘ncapu a muntagneddra
Pi cogliri un pugnu di cardeddra…

Bagur

  • i sapori