“Venerdì Santo nel mio paese”, poesia di Baldo Gurreri

VENERDI SANTO NEL MIO PAESE
C’è ‘na muntagneddra o’ me paisi
Unni mettinu ‘u Signuri ‘ncruci.
A passu lentu va la prucissioni,
muta la genti camina pi la via
a cunsulari l’addulurata Maria.
‘Ntunnu, ‘ è tutta sciuri la campagna,
un tristi sonu di tamburu l’accumpagna.
Arrivati ‘ncima a la muntgna,
‘u Signiruzzu veni misu ‘ncruci.
La genti chiangi e nun si dà paci.
Tanti figli vennu di luntanu,
p’assistiri a ‘stu straziu umanu.
Appena lu cielu, di stiddri s’adorna,
‘Gesù, si piglia e si metti nell’urna.
Un cantu appassiunatu di cori,
accompagna la Madonna e lu Signuri.
Soffrinu li cappi sutta la vara,
di la stanchizza nun si dannu cura:
tri passi avanti e du’ nnarré,
cu pi prumisa, cu pi divuzioni,
passanu davanti a la Mircé,
po, a la chiesa do Rusario,
unni finisci la prucissioni.
Tristi è lu cori, ma chinu di spranza,
pirchì semu tutti a canuscenza
ca ci sarà la Risurrezioni!
bagur