“U’ DU’ DI NOVEMBRI”: poesia di Pino Pennino

Li Vecchi l’hannu ‘n cori e ni la testa,
pi li picciotti è ‘na data remota,
pi natri addevi era ‘na gran festa:
‘u jornu di li Morti di ‘na vota.

La sira s’aspittavi l’innumani
allegri, eccitati assai cuntenti.
Cu’ lu vistitu novu e tabaré ‘n mani
po’ s’ iva a fari u’ giru de’ Parenti.

Ognunu un rigalu ci mittiva,
ora di unu o l’atru Familiari;
a picca a picca u’ tabaré s’inchiva,
era ‘na gioia sulu a taliari.

A lu mezzu “Dama” e “Cavallangeru”
di zuccaru fatti, e cosi duci
tanti quanti mettiri puteru,
frutta marturana, mennuli e nuci.

“Eni da’ Mamma, da’ Nonna, da’ Zia,
do’ Papà, do’ Nonnu, Frati o Frateddi
ti cuntavanu, e pensanu a tia;
sunnu ‘nzemmula cu li Santiceddi”.

Era chistu un modu di ricurdari
Pirsuni cari morti, vivi ‘n cori,
ca prima o po’ a ma ghiri a truvari
quannu la vita ca finisci e mori.

S’avìa accussì di “Vera Famiglia”
L’Unioni, l’Affettu, la Fratillanza,
Rispettu e l’Amuri ca u’ cori piglia,
furmannu ‘n Paci lieta Comunanza.

Ma ora chistu è tempu modernu,
la gioventù in atri modi impazza;
dall’estiru importa giochi d’infernu
e contru i Valura metti curazza.

Unu di chisti Hallowen è chiamatu,
ca piglià u’ postu di li “Defunti”.
O poviru addevu sfurtunatu,
pirdisti sia li <> ca li <>!

Accussì va lu munnu scuminatu,
voli girari senza aviri rota;
perciò un Beni Veru s’è scurdatu:
“ u’ jornu di li Morti di ‘na vota”.

Cattolica Eraclea (Ag), 04.11.2010                                                                                   

Pennino Giuseppe

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set