“SAN GIUSEPPI”, poesia di Baldo Gurreri

SAN GIUSEPPI
(per il nostro Santo Patrono
a cui siamo tutti devoti e la tradizione)

San Giuseppi ti n’adduni
Quanta genti hai appressu
Pi li grazii chi nni duni,
pirchì a tia è cuncessu
di parlari cu’ Signuri

Nostru Patri Redennturi.
Cu li ‘ntorci e purciddrata,
cu la banna musicata
si va ‘ngiru a lu paisi
pi manteniri ‘i prumisi.

Tuppiasti a la lucanna
Nun c’è postu a nuddra banna
Po’ sciuriu lu vastuni
Chi tinivatu ne’ mani

E truvasti un pusticeddru
Pa Madonna e ‘u Bammineddru.
Cu lu populu davanti
C’è ‘a mangiata di li santi

Po’ appressu ‘n prucissioni
Pi la nostra divuzioni
Si’ lu nostru Prutitturi
San Giuseppi Lavuraturi!