Poeti cattolicesi: Giulio Borsellino

 

 

Giulio Borsellino è nato a Cattolica Eraclea il 24 giugno 1848, da Liborio e da Domenica Borsellino. Da bambino fu colpito da una grave malattia, che l’ha costretto a trascorrere la sua breve vita su una sedia o a letto. Il padre gli insegnò a leggere e scrivere finché fu in grado di proseguire gli studi da solo.Ha scritto numerose poesie dialettali che sfortunatamente non ci sono pervenute.
JARDINEDDRU SFURTUNATU.(Questa poesia è rivolta a se stesso).
Jardineddru sfurtunatu
friscu, adornu d’ogni sciuri,
un patruni t’hannu datu,
ca ti manca di colturi.
Nun t’azzappa, nun ti chianta,
mancu d’acqua t’abbrivira,
pirchì a trasiri si scanta,
vola ‘ntunnu e arrigira!

‘Ntra li primi chi trasiu
t’azzapau a passu lentu,
po’ truppicau, cadiu.
si sburdiu lu bastimentu!
Chi cci vozi p’arripigliu,
quantu gaddra a brudiceddru,
chistu lassu e chistu pigliu,
pi lu stari buniceddru!

Nun appena l’insinsatu
si ridussi a granciari,
di rinnovu priparatu
a vuliri ‘mprisiari.
Chi caduta virulenta!
Si rintisi l’ossa rutti,
cchiù di prima si lamenta
cu li lacrimi e li gutti!

Chi cci curpa puvireddru
quann’è debuli ed è fiaccu?
Travagliassi tutti l’uri,
ma po’ cadi, dannu un sbraccu!
E’ una infamia, è un distinu
ca t’ha’ chianciri ‘sta cruci!
Si un billissimu jardinu,
ma è pi forza si produci!

PINSERA
A li voti tra mia stissu
iu mi fissu è pensu all’omu,
dicu: comu ma’ Diu Benignu
fici un essiri malignu,
cu ogni iniqua qualità?
Nun è pussibili, nun ci criu
ca chista è un’opira
fatta da Diu
st’orrenna machina d’infamità!

(Queste poesie sono tratte dal libro Poeti Popolari di Cattolica Eraclea di Lorenzo Gurreri).

dal sito lorenzogurreri.blogspot.it

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set