Poesia :”Rusulia, notti di puisia” (di Jerry Scalici)

Notti di paci e di spiranza,
a tia amata Santuzza t’affidu stasira sta puisia:
vulissi aviri anticchia di paci, d’amuri e d’allegria.

Sutta lu Cielu ca tu si cu Diu,
c’è sta città ca chianci dispirata
e se è veru ca la Matri Santa
sapi quantu peni ci su na sta valli di lacrimi,
prigati pi nuautri puviri piccaturi!

Bisugnusi di la vostra grazia,
Paliemmu e la Sicilia tutta v’acclama;
Rusulia nun vi alluntanati pi carità.

Lu vostru nomi dilettu,
ni scrivemu na lu pettu.

E vu’ devota e pia,
implorati o Signuri, sta grazia pi cortesia,
nostra Amata Santuzza Rusulia!

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set