POESIA – “Cola Scarpareddru”

‘U ziu Cola è avantatu
Ca è un beddru mastru finu
Pi mangiari baccalà
È lu primu malandrinu!…

Comu fu ca s’imbrugliaiu
cu ddra beddra signurina
na nuttata ci appizzau
pi cci fari la scarpina…

_ S’assittassi signurina
Ca cci ‘nsaiu la scarpina
E ssi c’è quarchi difettu
Tegnu mmani lu trincettu!

Eccu ccà, si la pruvassi…
Si susissi, caminassi
Si facissi quattru passi
e tanticchia s’annacassi…

_ Ahi, ahi chi duluri…
La scarpina mi fa mali!
_ La scarpina è tutta sola
Nun lu vidi quantu pisa?
La scarpina è ,lonca è tisa
Si sistema stannu misa!!!

Bagur

  • i sapori