Parlu cu vatri: poesia di Angelo Guaragna

PARLU CU VATRI

Parlu cu vatri, ca vi lamintati sempri,
cu chiddri chi vutaru e nun vutaru
ca stu vinticincu di Settembri
cu li sò mani arrè si cunnannaru,
anchi sta vota vi colonizzaru
e nun vi nni vulistivu addunari,
vi misiru lu ghiaccu pi cuddraru
sicuri ca lu putiti suppurtari.

Parlu cu vatri, è curpa vostra
si nni lu vostru tunnel un c’è luci,
vi trattanu comu pupi ndi la giostra
sicuri ca è un jocu ca vi piaci.
Già sentu la vostra litania;
nni mancanu li strati e li stazioni
ca la Sicilia è china di lurdia
di malaffari e di corruzioni.

Parlu cu vatri, ca faciti finta
di un sapiri cu sunnu certi eletti,
di un canusciri quannu l’erba è tinta
e quali su li pregi e li difetti.
Ma si li figli lassanu sta terra
senza spiranza e voglia di turnari
vatri sapiti a ccù at’affari guerra
‘mmeci di stari muti od imprecari.

Parlu cu vatri, sempri indifferenti
e ad ogni malefatta rassegnati,
scegliri pi tanti un cunta nenti
anzi, megliu inquisiti e cunnannati !
Comu pinsati a qualchi cambiamentu
senza ‘na rivoluzioni giusta e granni?
Iu pensu ca nessunu sia cuntentu
di comu è governatu da trent’anni.

Parlu cu vatri, un vi accurgiti
ca st’isula è sempri cchiù arritrata?
Vi trattanu comu sudditi impauriti
e ‘na prummisa mai ch’è mantenuta,
siti un serbatoiu senza funnu
pi li sò sprazzi e pi la sò ricchizza
ma vi lu ricambianu cu ingannu;
sempri cchiù povertà cu cchiù munnizza.

Parlu cu vatri, ca un viditi
comu nni veni difficili viaggiari,
crollanu strati e ponti e lu subìti
senza minimamenti protestari
Mancanu ferrovii e collegamenti
e parlanu di strettu di Messina,
un vi fati fregari, stati attenti!
stannu mittennu in attu ‘na rapina.

Parlu cu vatri, è curpa vostra
si un semu na regioni progredita
di lu vostru votu fannu mostra
ma pirdistivu ‘mpartenza la partita
cuntinuereti ad essiri alluppiati
senza nessuna voglia di riscattu,
da li regioni ricchi alluntanati
e di vera giustizia nenti affattu.

Parlu cu vatri, cari Siciliani,
rumpitilu stu pattu ca v’agghiacca,
un vi fidati di li ruffiani,
di li lusinghi nè di qualchi pacca.
E’ l’ura di campari a schiena dritta,
basta, ripetu basta e ancora insistu!
Anchi lu granni Ignaziu Buttitta
scriviva c’accussì diciva Cristu.

(a.g. 2022)

error: Content is protected !!