LA SCELTA: poesia in dialetto di BAGUR

‘Na vota, ‘nno partitu di sinistra,
si discurriva do periculu da DESTRA:
– Sunnu pronti p’un corpu di statu.
Omu avvisatu è mezzu sarvatu!
– Iu pi sì e pi no mi nni vaiu di ccà.
Già haiu pronti u passaportu pu Cannatà!
-Iu mi nnni vaiu di ‘na terra cchiù vicina,
unni cumanna la sovrana rigina!
– E iu, si la situazioni cangia,
mi cogliu ‘u stigliu e vaiu Frangia!
– Scusati, pozzu diri la me opinioni?
Semu o nun semu “Partitu Comunista”?..
Allura amuninni nni la Sovietica Unioni,
ca è un putenti statu socialista!!!
‘Nsilenziu la genti di, corpu, si sparpaglia,
comu lu ventu ventu c’ammutta la paglia.
Si susi ‘u segretariu e ‘u piglia di pettu :
– Ma tu dici seriu o vo fari ‘u spertu?
_Ma chi dissi di mali, un parlavu dirittu?
_Va be’, vatinni ‘n Russia a moriri di pitittu!!!
BaguR

  • i sapori
  • gambino ass