‘La poltrona’: poesia di Bagur

TUTTI QUANTI VINCERU,

MA VINCERU PI DAVERU!

FINA A QUANNU HANNU SUTTA

‘NA POLTRONA ANCHI RUTTA…

SUNNU TUTTI PALADINI

DI STI MISIRI DISTINI.

 

VENI RENZI, MA CCI PENSI?

FA LA VUCI BELLA GROSSA

 E L’ITALIA SCUNCASSA.

QUANNU ARRIVA ALL’EUROPA,

LU CUNSIDIRANU ‘NA  SCUPA!

 

UN PARLAMU DI BERLUSCONI,

ORAMAI D’ESTREMA UNZIONI.

FICI OMU AD ANGILINU

E DIVINNI UN PORCUSPINU!..

‘U VULIVA TENIRI STRITTU,

CCI SCAPPA’ ANCHI FITTU.

 

LU POLITICU SALVINI

VOLI FARI PULIZIA,

MA PINSASSI A SO NANNA,

A SO’ MA’ E A SO’ ZIA!

MANCU SAPI UNNI E’ MISU

E SI SENTI ‘MPARARISU!

 

PO’ CCI SUNNU I CINCU STIDDRI

E T’ARRIZZANU I CAPIDDRI.

VONNU FARI COSI BELLI

TRA  LI ZUFFI E LI BURDELLI.

 

C’E’ ‘NA COSA CA MI STONA…

CA PI NENTI NUDDRU DUNA:

E’ POSSIBILI ‘STA GUERRA

PI ‘NA MISIRA POLTRONA?

MI LU DISSI UN CARU AMICU:

“ S’ARRINESCI A CUMANNARI,

TI SUDDISFI CCHIU’ CHI AMARI.

E M’A’ CRIDIRI SI TU DICU,

MA E’ CCHIU’ DUCI DI LA FICU!

Bagur

 

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set