“LA GUERRA”: poesia di Baldo Gurreri

LA GUERRA
Di po’ ca l’omu misi pedi ,ncapu ‘a terra,
scurdannusi ca prima era armali,
subitu accumincià a fari GUERRA,
senza capiri quantu po’ fari mali.
Ma comu, ora ca è cchiù ‘ntilligenti,
fa sempri offisa all’Onniputenti?
Diu lu dissi a chiari paroli:
“’Unn’essiri furbu, ‘un fari ‘u cainu,
siddru speri ‘nni lu pirdunu divinu!
E’ nutili: è comu ‘u sceccu ca viviri nun voli!
Pi la guerra nu c’è giustificazioni:
sia ca si fa pi la paci o pi la religioni!
Ma comu è ca ‘st’omu un si n’adduna?..
Chi cci havi ‘mpettu cori o giacuna?
Quannu hav’a finiri ‘sta tragedia umana?
A voglia ca Cristu nasci e risorgi pi la paci…
L’omu cu l’omu su sempri nimici!
bagur

error: Content is protected !!