“LA BADDRA”: poesia di Baldo Gurreri

(foto starnews.it)

LA BADDRA 
Avia ‘na baddra tirichitanchi,
bella a vidisi, la vulivanu ‘ntanti.
Quannu la firriava, curta di lazzata, 
si mittiva a ballari strata strata.
A voglia ca l’ammulava
e cci cangiavu tri pizza,
era sempri ballacazzizza!
La fuddrava di muschi e fumeri,
‘u iornu appressu abballava comu aieri.
Cci misi macari tri sorti di lapuna
e iva satannu scaluna scaluna.
Quannu vidiva ‘na baddra appizza e resta ,
leggia a la manu comu ‘na muschiddra,
i’ mi rudiva e l’atri facivanu festa,
vidennula girari tutta finuliddra.
E accussì sunnu li guvirnanti:
a ura di votu semu amici e parenti ,
doppu tri misi un semu cchiù nenti!
Prumettinu di cangiari sorti e futuru ,
e mmeci sbattemu a testa a muru.
Parlanu, dicinu,accettanu a protesta, protesta
ma sulu pi iddri è fatta la festa!
Predicanu do purtitu, smuvennu li scianchi
comu ddra baddraTIRICHITANCHI!
Signuri me’ è la solita MINESTRA…

Si nun la vuliti mangiari ITTATILI da finestra!

Pardon, vuliva diri :ITTATILA.
Bagur