I privilegi dei politici…in siciliano (di Baldo Gurreri)

PRIVILEGI
Tutto gratis

Poviri senatura, poviri dibutati
Sempri ‘nviaggiu, sempri affannati!
Menu mali ca treni e aerei su’ arrigalati…
E pi essiri in orario a l’appuntamentu,
u’ rologiu bonu pi cumplimentu.
A cinima e teatru, pi si svagari,
gratis ci vannu tutti a taliari.
Cu 20.000 euru su’ stipendiati,
ma li paroli ditti nun li cuntati?
Qualcunu resta cu ‘a lingua sicca;
chiddri si lamentanu ca su picca!..
Menu mali ca hannu atri risorsi:
fina a 4.000 euru pi portaborsi,
ca di solitu su’ parenti o cumpari,
ma anchi iddri hanu dirittu a campari…
Pi l’indennità di carica ch’è pisanti,
si futtinu 6.000 euru senza cumplimenti.
Lu capisciu ca è ‘na grossa camurria,
ma cu è vicinu o focu si casdia.
Si fussitu tu,c’avissitu ‘st’appannaggiu
di dalli a l’atri, l’avissitu ‘u curaggiu?..
Avia ragiuni Peppi Di Lampedusa:
po’ cangiari cuvernu, po’ cangiari bannera,
ma tuttu resta prima com’era!
Chi ti lamenti pi l’autu blu?
Cangiamu culuri e nun si nni parla cchiù.
Mischini, a furia di stari assittati
li chiappi l’hannu tutti ammaccati.
Ma c’è cu cci duna la scossa
‘na massaggiatrici ca cci fa scrusciri l’ossa!
E dopo 35 misi di ‘sta vita dura,
cci tocca ‘a pinzioni di legislatura.
Ora lassamu lu scherzu e parlamu seriamenti:
chiddru ca mi fa ‘ncazzari e scunvolgi la menti:
anchi li francabulla cci hann’a rigalari?!!
Ma almenu, prima di usalli,faciticcilli liccari..

bagur

error: Content is protected !!