I MIEI AMARCORD (di Baldo Gurreri)

 

 

I MIEI AMARCORD
Sempri mi torna ‘mmenti ‘na vaneddra,
ca porta dirittu a la Funtaneddra.
Locu disiatu di porci e gaddrini,
natri cci ivamu pi parlari di signurini.

Iucavamu e pistoleri e indiani,
satannu a cavaddru di li purceddri.
‘Ncagliavamu serpi e cardiddri
Di cursa po’ versu ‘a Muntagneddra,

pi cogliri un pugnu di cardeddra.
C’era ddra vicinu ‘na cava di gessu
e cci trasivamu pi ghiri a cessu,
e mentri fora sciuriva Primavera

iva criscennu la nostra natura.
Comu passaru tant’anni d’on misi?
Comu vulissi turnari addrevu
e curriri ancora ‘mmezzu a li disi!
bagur

Vai allo Shopping ricevi subito un Buono Sconto del 10% di Benvenuto!