“Heraclea Minoa”: poesia in dialetto siciliano di Bagur

 

ERACLEA
Principessa sicula d’antica storia,
vecchia di petri di tant’anni.
Anchi si nascisti p’un circari gloria,
anchi si tanti foru li peni e l’affanni,
ancora nun si perdi la memoria.
Comu un gioiellu ncastunatu
tra cielu e muntagna,
a li to pedi u mari d’Africa ti vagna.
‘U Platani, comu un nastru d’argentu,
ti stringi la vita e scurri cuntentu.
Quannu lu suli si vota a Punenti,
d’argentu eratu e d’oru diventi!
Comu ti canta ddru mari ‘ncantatu!..
Quantu sirinati t’ha purtatu!
Stenni li grazza pi putillu abbrazzari,
ma s’arritira, stancu d’aspittari…
E’ ‘n’infinita storia d’amuri
Lonca di seculi, piaciri e svinturi.

Bagur