“Festa del Rosario”, poesia di Baldo Gurreri

(Foto di Carmelo Randisi)

FESTA DEL ROSARIO
Quann’era addrevu ed era nicareddru
Mi scantava di li botti do casteddru.
Quant’era bella mmeci ‘a festa do Rusà
Cu tanti bancarelli di ccà e di ddrà!

Tutti lluminati a festa granni
Cu vinni giocattuli e cu panni
Cu vinni cordi e cu vinni scali
E cu lu corredu pi li sponsali

I’ mi mittiva davanti ‘o cubataru
Circava i sordi p’accattari ‘a cubata
E cu la lingua mi liccava u balataru
Ma la sacchetta l’avia strazzata

Po passava davanti o’ zuccaru filatu
Com’era bellu, duci e profumatu!
All’urtimu tuccava o’ castagnaru
Natra mangiata senza dinaru !

Anchi si era scarsu e senza un sordu
‘sta festa sempri mi l’arricordu!
Passaru subitul’anni e cangià la vita
Cu sapi si iu la vincivu la partita!

error: Content is protected !!