ETNA: poesia di Gianni Farruggio

ETNA

Bedda, maistusa e affascinanti,
cchiu ti cuntemplu e cchiu mi pari forti.
Ti stagghi ‘nta lu celu priputenti,
ma quannu ti siddii, simini morti.

‘Nciumi di lava scurri silinziusa,
passa abbruciannu arbiri e pagghiara.
La genti scappa tutta a la rinfusa,
rivulgennu a lu Celu na priera.

Scinnunu a valli ccu ddi quattru cosi,
chiancennu dispirati e sènza meta.
Tutti sbannuti, lassànnu li so casi,
spirannu di turnari nautra vota.

Quannu si ferma di sputari focu,
mi votu e non vidu cchiu la vigna.
U cori me si fa sempri cchiu nicu,
ppi tutti e me cumpagni é a stissa lagna.

Iu t’arrispettu, ma tu non mi fai scantari,
rifazzu chiddu ca me patri fici.
Richiantau la vigna, no facisti scappari,
picchì cca su chiantati i me radici.

Gianni Farruggio

gianni.farruggio@sunrise.ch