“Civiltà”: poesia in dialetto siciliano del prof. Baldo Gurreri

CIVILTA’
A genti si fa a facci pizza pizza,
vidennu i strati chini di munnizza.
Ma sti carti, sti buttigli e sti cartuna
tutti sti ciunghi e sti muzzicuna
nun hannu origini, nun hannu patruna?
Quarcunu dici: “E’ curpa de cani!”
Signuri me’ chi su’ ‘sti cosi strani?
La munnizza nun si lassa mmezzu a via!
Megliu attaccalla a corda chi pinnulia
Essiri puliti quantu vali,
si fussimu tuttti cchù civili
senza ittari‘ nterra tutti li lurdii,
E cu ritorna di li terri luntani
Si po’ gluriari di li paisani.
Mansumma chi cci voli pi capiri
ca lu munnu e la nostra casa
e bisogna tenila sempri pulita?
nun cè rimpicchi e mancu scusa!..
La curpa è di chiddri c’avemu a scola,
pirchi avemu tutti ‘a testa dura
e facemu comu i scecchi da Banura,
ca lassanu u fumeri viola viola.
Bagur.

error: Content is protected !!