CCHI È L’AMURI? Poesia di Gianni Farruggio

CCHI È L’AMURI?

No è facili spiegari… cchi è l‘amuri,
veni a l‘antrasatta,
u senti ‘nto to cori.
È comu a ‘nventu cauru
ca t‘accarizza a peddi,
è ‘nsensu di piaciri,
u sangu ca ti ugghi.
E c‘è l‘amuri di la mamma
ca dassi a vita ppi so figghiu,
Ppi idda è tuttu, è la so sciamma,
‘Nta lu munnu non c‘è megghiu.
Su talia si lu vasa,
‘nta lu pettu si lu srinci…
Quannu arriri, inchi la casa,
ma su peni quannu chianci.
E c‘è puru chiddu ppi la terra,
Ppo paisi unni criscisti.
Ppi li strati ppi la chiazzi,
ppi la casa unni nascisti.
Ah!…L‘amuri è bellu!… Si!
Sudd‘è sinceru!…
E si cci ll‘hai,…
tenitillu caru!…
Picchì si u peddi,
iu, ti l‘assicuru…
Tuttu di ‘ncoppu,…
t‘arritrovi o scuru!

Gianni Farruggio

  • i sapori
  • gambino ass