“Cantico di un anziano”: poesia di Baldo Gurreri


Ora ca sugnu vecchiu e malandatu
Ringraziu a chiddri chi mi stannu a latu
Ringraziu a cu mi parla cu vuci forti
Pirchì la ‘ntisa m’accurzà la sorti

E a cu ascuta sempri la stessa storia
Ca si la ‘mparà tutta a memoria
Ringraziu a cu mi rigala lu so tempu
Pirchì vidi ca malamentinti campu

A cu mi duna tanticchia d’alligria
E mi veni a trova fina a casa mia
Quannu arriva l’ura di l’urtimu passu
Ca di sta vita ogni beni e tuttu lassu

Quannu di lu suli viu l’urtimu raggiu
Mmiatu cu è vicinu e mi duna curaggiu
E si lu Patraternu mi fa ‘sta cuncissioni
Di ‘ncelu ci mannu milli binidizioni!