“Beddra Matrici”: poesia di Angelo Guaragna

Nni lu mè paisi la Matrici
pari un liuni senza la criniera,
un arbulu ca unn’avi cchiù radici
innu cantatu senza ‘na bannèra.

Costruiscinu chiesi a mai finiri
E un su capaci d’agghiustarni una?
Pari ca hannu sordi di jttari
ma chiddra nostra unn’avi mai furtuna.

Nzumma, n’azzeraru la memoria
e un sinni vidi versu di riscattu,
comu siddru tri seculi di storia
un miritassiru titulu e rispettu..

Ni rivulgemu a ccu avi competenza,
a ccu avi a cori chistu monumentu,
basta ritardi, basta indifferenza
nun pirditi cchiù mancu un mumentu.

Ci sia la vuluntà di rimediari
un servinu promessi ed artifici,
Cattolica un si voli rassignari;
voli abbrazzarsi cu la so Matrici.

(A,G, 2023)

error: Content is protected !!